استفاده از سایت arzdigital.me به منزله پذیرش تمامی بندهای قوانین و مقررات این سایت میباشد.

سایت arzdigital.me سیستم معرفی ارزهای دیجیتال است، لذا هیچ سیگنالی جهت خرید یا فروش به بازدیدکنندگان ارائه نمیکند.

صرافی های لیست شده در این سایت فقط برای معرفی آنها میباشد، لذا هرگونه خرید و فروش از صرافی ها به عهده کاربر میباشد، سایت arzdigital.me هیچ مسئولیتی در قبال آنها ندارد.

قیمتها از صرافی های مختلف در جهان گرفته میشود، ممکن است قیمت نشان داده شده به دلیل اختلال سرور ها صحیح نباشد ولی سعی کرده ایم به بهترین صورت قیمت هارا جمع آوری کنیم.

ممکن است در هر ساعت از شبانه روز سرور سایت arzdigital.me قطع باشد و خدمات ارائه نکند.

سایت arzdigital.me به کسی پیام شخصی یا ایمیل جهت خرید و فروش ارز یا برای موارد دیگر ارسال نمیکند.

سایت arzdigital.me در قبال محتویات لینک سایتها و صرافی ها مسئولیتی ندارد.

سایت arzdigital.me  کامنت های توهین و ناسزا را نمیپذرد و در قبال محتویات آن در جهت خرید و فروش ارزدیجیتال مسئولیتی ندارد.