MAS سنگاپور می گوید هیچ مورد فوری برای خرده فروشی CBDC وجود ندارد، اما 4 آزمایش سریع از آن را راه اندازی می کند.

MAS سنگاپور می گوید هیچ مورد فوری برای خرده فروشی CBDC وجود ندارد، اما 4 آزمایش سریع از آن را راه اندازی می کند.

مرجع پولی سنگاپور (MAS) اولین مرحله از بررسی پروژه ارکیده خود را در خرده فروشی به پایان رسانده است. ارز دیجیتال بانک مرکزی (CBDC). ...

ادامه مطلب