انجمن ملی آتی قوانینی را برای اعضایی که دارایی های دیجیتال را مدیریت می کنند اضافه می کند

انجمن ملی آتی (NFA)، سازمان خودتنظیمی ایالات متحده برای بازارهای مشتقات، قانون انطباق جدیدی را در مورد رفتار اعضا صادر کرده است. ای...

ادامه مطلب