دولت ایالات متحده 215 میلیون دلار بیت کوین توقیف شده جاده ابریشم می فروشد و قصد دارد 1.1 میلیارد دلار دیگر را کاهش دهد.

دولت ایالات متحده 215 میلیون دلار بیت کوین توقیف شده جاده ابریشم می فروشد و قصد دارد 1.1 میلیارد دلار دیگر را کاهش دهد.

بازارهای کریپتو ممکن است در حال حاضر نامطمئن به نظر برسند، اما برخی هنوز از فروش بیت کوین درآمد کسب می کنند: دولت ایالات متحده. طبق ...

ادامه مطلب