پیش‌بینی قیمت اتریوم پس از راه‌اندازی ETF: آیا ETH چشم به راه ۳۵۰۰ دلار است؟  پیش‌بینی قیمت اتریوم پس از راه‌اندازی ETF: آیا ETH چشم به راه ۳۵۰۰ دلار است؟

پیش‌بینی قیمت اتریوم پس از راه‌اندازی ETF: آیا ETH چشم به راه ۳۵۰۰ دلار است؟ پیش‌بینی قیمت اتریوم پس از راه‌اندازی ETF: آیا ETH چشم به راه ۳۵۰۰ دلار است؟

هنگ کنگ اخیراً سه ETF اتریوم را برای شهروندان خود راه اندازی کرده است تا بتوانند با آنها کاوش کنند و با آنها تعامل داشته باشند. این م...

ادامه مطلب